سوالات تحویلی فیزیک 1

سوالات تحویلی فیزیک 1

اطلاعیه :

جهت ارسال سوال خود به گروه تلگرامی رفع اشکال کلاس فیزیک مکانیک اینجا کلیک کنید.

فصل 2 :

12-16-21-29-48-60-64

فصل 4 :

5-17-19-20-26-31-38-41-43-55-65-67-79-95-109-118

فصل پنجم :

19 – 52-53-65-77-82

فصل ششم :

15-16-21-22-28-55-59-60-109

فصل هفت :

13-20-21-23-27-32-50-57-54-65-

فصل هشت :

11-12-16-17-19-21-22-27-28-29-32-33-34-37-3-59-63-64-83

فصل نهم :

68-66-62-59-58-55-54-53-46-17-16-4-3

فصل دهم :

73-67-66-55-52-41-39-7

فصل دوازدهم :

85-68-32-30-29-27-25-19-12-10-5

نمونه سوال ها :

امتحان

midterm96

final96